Nyheter och information 23 februari 2020
mail till styrelsen: info@brfdekorera.se
Nu är det dags att motionera till föreningens årsstämma den 26 mars 2020 kl 18.30. Information om hur det går till finns uppsatt på alla entrédörrar! Lämna din motion senast den 2 mars 2020.

Information från valberedningen
Brf Dekorera i Gustavsberg– vill Du vara med och påverka vårt boende?
Vi behöver en person till föreningens styrelse! Den här gången behövs en suppleant till styrelsen. Att vara med i styrelsen är ett bra sätt att vara med och påverka ditt boende. Det är bra, men inte nödvändigt, om man har tidigare erfarenhet av styrelsearbete, ekonomi eller fastigheter/teknik. Men det viktigaste är engagemang och intresse.
Styrelsen planerar att ha 12 möten per år. Som ledamot och suppleant får man ett arvode. Hur mycket det är bestäms på stämman.
Vad gör styrelsen? Styrelsen har ett viktigt uppdrag. Den är därför viktig för alla boende i föreningen.
Föreningsstämman, dit alla boende/medlemmar är kallade, är föreningens högsta beslutande organ. Så kom på föreningsstämman (möte)! Där kan viktiga beslut tas och man får information som rör boendet.
Styrelsens uppgift är bl.a. att ta fram förslag som gäller årsavgift. Föreningens ekonomi ska vara bra utan att avgifterna är onödigt höga. Styrelsen är ytterst ansvarig för att fastigheterna sköts på ett bra sätt.
Hör av dig till valberedningen om du är intresserad, senast den 6 mars. annacecilia.brooks@gmail.com eller christina.brodd@telia.com
Alternativt skicka sms till Anna, 073 690 52 52
För frågor om styrelsearbetet, vänd dig till                            
info@brfdekorera.se

Vår egen app!
Nu har vi en egen app för föreningen. Boappa, som ni laddar ner via Appstore eller Google play. Sök på Brf Dekorera Porslinsfabriken så kommer ni rätt. Information ligger nu i era brevlådor och vi behöver era underskrifter för att administrera er i appen. Vi hoppas den ska medföra positiva saker till oss som bor här! Ladda ner och använd den till att söka information, chatta eller något annat som appen hjälper till med. Behöver ni hjälp skicka en rad på vår mail info@brefdekorera.se

Inglasning av balkonger och uteplatser
En bygglovsansökan är inlämnad till Värmdö kommun. När bygglovet är beviljat kommer Sakkes hit med en demonstrationsvagn för inglasning. Där kan alla intresserade  se närmare på lösningar och material.  Det kommer att erbjudas ett flertal datum för er att få träffa företaget och demontrationsvagnen.