NYHETER OCH INFORMATION 10 DECEMBERRadonmätning
Några av oss, som bor i Brf Dekorera, kommer de närmaste dagarna att få två radondetektorer samt information hur vi ska genomföra radonmätning i våra lägenheter. IKANO Bostad har ansvar för att detta genomförs i vår bostadsrättsförening. I våras genomfördes en mätning som tyvärr inte är tillräcklig för att ge ett tillräckligt bra underlag. underlag
Radonmätning är ett myndighetskrav och det är därför viktigt att mätningen genomförs och görs enligt instruktionerna. 
Vi är tacksamma om ni som ska delta gör ert bästa för att få ett underlag som är tillräckligt!
 

För er som vill lära er mer!
Brf Dekorera har ett gratis provmedlemskap i Bostadsrätterna till och med 31 december 2020. Bostadsrätterna är en medlems- och intresseorganisation för Sveriges bostadsrättsföreningar.
Du kan logga in på deras hemsida, bostadsrätterna.se, användarnamn: brf-dekorera-porslinsfabriken   lösen ord: 160158b
Under året får du 4 stycken tidningar i din brevlåda som innehåller bra nyheter och information för dig som bostadsrättsinnehavare. 

Inglasning av balkonger och uteplatser
Styrelsen har tittat närmare på tre företag som är välrenommerade inom inglasningsbranschen. Vi sitter nu i slutprocessen för att välja ett utav företagen. När det är gjort ansöker företaget om bygglov hos kommunen åt oss, det kan ta upp mot 10 veckor.
Det företag vi väljer, kommer så fort valet är gjort, att komma hit med en demonstations-vagn så att alla intresserade får information och  prisuppgifter för er specifika balkong/uteplats.
De som är intresserade har sedan en personlig kontakt med företaget och beställer det man önskar.Så fort bygglovet är klart kan byggandet börja. 
Styrelsen har sammanträde den 18 december och efter det kommer mer information till er angående inglasningen.