Välkommen till Brf Dekorera!
Brf Dekorera är en äkta bostadsrättsförening med 139 lägenheter i Gustavsbergs nya Porslinskvarter. Husen byggdes och blev inflyttningsklara 2018 och består av ett höghus, 13 våningar, och tre stycken låghus med 4 våningar.  
Brf Dekoreras fyra hus bildar tillsammans ett kvarter med en gemensam innergård. Föreningen omsluts av Wilhelm Kåges gata, Josef Ekbergs gränd och Edla Sofias gata. Kvarterets östra del vetter mot det nya parkstråket, Fajansparken,  som förenar området med Gustavsbergs hamn. Den del av parkstråket som gränsar till Brf Dekorera, Blå Blom parken, ska innehålla olika möjligheter till lek och rekreation med mycket grönska och ska vara färdigställd 2019/2020.  
Vår egen innergården är tänkt att fungera som en mötes- och aktivitetsplats för boende och gäster. 

Lägenhetsfördelning i Brf Dekorera:
1 rok             34-38 kvm           26 st
2 rok             42-56 kvm           66 st
3 rok             65-73 kvm           34 st
4 rok             87 kvm                 13 st

I Gustavsbergs centrum och i hamnen finns bland annat butiker, vårdcentral, service, konsthall, museum och hotell. Gustavsbergs porslinsfakbrik finns fortfarande kvar i hamnkvarteret och tillverkar porslin.
 Värmdö köpkvarter ligger på gång- och cykelavstånd. I Gustavsberg finns också Ekvallens idrottsplats, en skatepark och Gustavsbergsbadet.